Algemene foto - Kinderen spelen
Logo Stichting Garantiefonds Reisgelden Aangesloten bij SGR

Project Krikilan

Heel speciaal is het project Krikilan in Kalibaru op Oost-Java. Hier is ter nagedachtenis aan de oprichter van Stichting Het Schone Streven in 1995 een school gebouwd tegenover een plantage.

Krikilan Oost-Java

Dit project is volledig opgezet en gefinancierd door Het Schone Streven. In eerste instantie waren er twee leslokalen gebouwd maar al snel bleek dat er te weinig ruimte was voor het groeiende aantal leerlingen en is de school verder uitgebreid. Er zijn inmiddels 6 klaslokalen waarvan 123 kinderen tussen de 3 en 6 jaar gebruik maken.  

 

2022

We hebben van Ibu Harnik, die al sinds de oprichting van de school de projectmanager is, een aantal nieuwe foto`s toegestuurd gekregen. Hierop kunt u zien dat de school na 27 jaar nog steeds erg belangrijk is voor de dorpskinderen in de omgeving. 

 

Leraren Krikilan

Al vele jaren dragen deze leraren de zorg voor de kinderen. Spelenderwijs wordt hen geleerd om in groepsverband te werken. Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt ontwikkeld door middel van zang, dans en het opvoeren van stukjes. Klassikaal wordt er uiteraard ook aandacht besteed aan taal, rekenen en zelfs een beetje Engels.

         * Foto van de leraren / op foto 1 staat Ibu Harnik in het midden

 

Normaal gesproken is het bezoeken van een kleuterschool alleen weggelegd voor kinderen van ouders die het financieel goed hebben. Wij bieden alle kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan zodat de basis al is gelegd voor de lagere school.

 

Onderstaande foto`s zijn van begin 2022. U ziet hier de kinderen in de klaslokalen en in de bibliotheek 

 

 

 

 

2012

Hieronder een foto van de kinderen die klaar zijn op krikilan Pre-School en nu klaar zijn om naar de basisschool gaan.

 

De danseresjes van het schooljaar 2012


In 2009 zijn er voor alle ramen tralies geplaatst en hebben de speeltoestellen een opknapbeurt en een likje verf gehad.

 


 

In 2008 is er voor de veiligheid van de kinderen een muur om het project gebouwd.

 


 

In 2007 is het project in Kalibaru verder uitgebreid met een EHBO-post, een bibliotheek en een kantine waar de kinderen vers fruit en dergelijke kunnen halen.

Kantine in aanbouw.

 

Kantine april 2010.

 

 

Aanbouw EHBO post.

 

EHBO post.

 

De speelplaats is voorzien van schommels en andere speelobjecten.


 

Tijdens de rondreis over Java word er een bezoek gebracht aan het schooltje.

 

Nieuwbrief 2006

In de nieuwsbrief van december 2006 heeft de stichting een oproep geplaatst voor sponsorouders. 7 van de totaal 34 kinderen die op de plantage "Grote Tuin" of in de omgeving van Kalibaru wonen, hadden nog geen sponsorouder. In de nieuwsbrief werden deze 7 kinderen aan de lezer voorgesteld. Twee dagen nadat de krant is verschenen waren alle kinderen voorzien van sponsorouders. De oproep voor sponsorouders was een enorm succes. De Stichting wil hierbij dan ook iedereen bedanken die op deze oproep heeft gereageerd.

 

Renovatiewerkzaamheden 2006 / 2007

In oktober 2006 is de aanleggen van de dam rondom de school afgerond. Het aanleggen van de dam was noodzakelijk omdat het water tijdens het regenseizoen dermate hoog kwam te staan dat het de school bereikte.

(Foto links: situatie voor de aanbouw van de dam. Foto rechts: aanleggen van de dam.)

 

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die inmiddels afgerond zijn:

  • Renovatie aan: Deuren, ramen, ventilatieroosters
  • Aanleggen dam
  • Aanleggen waterboor + put
  • Bouw EHBO-post en kantine
  • Bouw bibliotheek
  • Onderhoud speeltoestellen, stoelen, tafels
  • Vervangen van tegels en algemeen onderhoud

 

Totale kosten voor dit project bedragen:

EUR 51.000,-

 

Krikilan wint tweede prijs gezondheid

Krikilan heeft van de Indonesische regering de tweede prijs ontvangen voor het onderdeel gezondheid.

 

De school van Stichting het Schone Streven in Kalibaru wordt een voorbeeld school. Wij zijn hier natuurlijk ernorm trots op. Zonder uw hulp zou dit niet mogelijk zijn. Namens alle kinderen van Krikilan willen wij u hierbij dan ook hartelijk danken.