Logo Stichting Garantiefonds Reisgelden Aangesloten bij SGR

Project Hotelschool Lombok

Na 14 jaar de hotelschool Belindo op LOMBOK te hebben gehad heeft het bestuur van de Stichting besloten om in 2014 met het project te stoppen.

Beëindiging Project Belindo – Hotelschool Lombok

We hebben ongeveer 800 jonge mensen een opleiding kunnen geven in de reisindustrie en daar zijn we erg trots op. Hiervan heeft 86% inmiddels werk gevonden in een hotel, restaurant of elders in de reisindustrie. De school werd ongeveer 6 maanden per jaar gebruikt om les te geven. De studenten gingen de rest van de tijd stage lopen in hotels en restaurants. De kosten voor het onderhoud van de gebouwen, de salarissen voor de leerkrachten en overige operationele kosten gingen echter wel het hele jaar door. Ondanks dat wij de school graag het hele jaar bezet zouden zien met studenten lukte het ons niet om dat met het management van de school rond te krijgen. De verantwoording voor de kosten met betrekking tot het onderhoud van het gebouw waren ook niet altijd even duidelijk en liep jaarlijks op,  ook hier is op herhaaldelijk verzoek geen volledige duidelijkheid in gekomen. De Stichting meent in dergelijke gevallen haar verantwoordelijkheid te moeten nemen. Nadat we een bod kregen op de grond van de school van de eigenaar van het naastgelegen hotel heeft het bestuur na lang beraad besloten om op dit bod in te gaan en de grond te verkopen, wat betekent dat we na 14 jaar zijn gestopt met de hotelschool. Hoewel het voor ons erg moeilijk is om een dergelijk besluit te moeten nemen is het van belang dat ongeacht het project het beleid en kosten verantwoording volgens de richtlijnen van de Stichting verloopt. Bij het ontbreken hiervan vindt de stichting dat het haar verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat het geld,  wat dankzij de opbrengsten van onze reizen en de donaties van onze reizigers aan een project wordt besteed volledig wordt ingezet tbv van de doelstelling van het project. Afsluitend kan worden geconcludeerd dat Hotelschool Belindo als project is geslaagd. Onze doelstelling was om jongeren een betere toekomst te geven en we zijn dan ook zeer trots op onze (oud) leerlingen. Dankzij hun inzet en motivatie is de school een begrip geworden op Lombok. Daarom heeft het huidige management in Lombok besloten om de school voort te zetten maar dan wel op commerciële basis. Het mag duidelijk zijn dat Stichting het Schone Streven hier geen deel meer van zal uitmaken. Wij gaan verder met het ondersteunen van hulpverleningsprojecten in Indonesië en elders in zuidoost Azië.

 


 In 2000 is op het eiland Lombok een school van 4 lokalen gebouwd samen met een restaurant.

De afgelopen 13 jaar hebben jongeren die van de SMP (MBO) of de SMA (HAVO) kwamen hier een 1-jarige opleiding kunnen volgen in het hotel- en restaurantwezen op kosten van Stichting Het Schone Streven.

De opleiding is alleen bedoeld voor kansarme kinderen die na hun middelbare school opleiding geen financiele mogelijkheden hebben voor een vervolgopleiding. De opleiding wordt geheel kostenloos aangeboden aan de leerlingen.

Als ze de opleiding goed doorlopen en voldoen aan de eisen krijgen ze een certificaat waarmee hun kansen om werk te krijgen aanzienlijk toenemen. Van de inmiddels meer dan 700 studenden die in de afgelopen jaren de opleiding hebben gevolgd heeft inmiddels 86% werk gevonden in hotel, restaurant of elders binnen de toerisme industrie. 

De school is inmiddels een begrip op Lombok en staat vanwege de kwaliteit van de opleiding en de hoge motivatie van de studenten in hoog aanzien bij de hotels en restaurants op Lombok. Veel van de hotels bieden dan ook graag stageplaatsen aan en bieden daarnaast vaak ook een vaste aanstelling nadat de opleiding is afgerond. In Sengigi Lombok is er in vrijwel elk hotel of restauran wel een ex-student van het hotelschool HSS-Belindo werkzaam.

Renovatie  Hotelschool 2013

De renovatie werkzaamheden en studenten interviews zijn begeleid en uitgevoerd door Astrid Goosen en Toon Jacobs. Beiden hebben zich tijdens hun verblijf van twee maanden, met veel enthousiasme vrijwillig ingezet. Lees hier hun verhaal.

In mei 2013 is gestart met de renovatie van het gebouw en is het computerlokaal uitgebreid met een vijftal computers zodat er momenteel dertien computers kunnen worden ingezet voor de lessen computergebruik MS-Word, Excel en Internet. Het computerlokaal is tevens uitgerust met een groot projectorscherm zodat de leerkrachten de lessen op dat scherm kunnen tonen ipv bij elke student afzonderlijk langs te gaan. Ook was het restaurant nodig aan een opknapbeurt toe. Het schoolgebouw, restaurant en de lokalen zijn opnieuw geschilderd en de ventilatoren en airconditioning zijn vervangen.


In mei en juni 2013 vindt de nieuwe selectie plaats voor het schoojaar 2013-2014. De school verwacht zo'n 350 aanmeldingen waaruit 72 leerlingen na een selectieprocedure zullen worden gekozen.

Selectie procedure voor schooljaar 2013/2014
De selcetie procedure voor het nieuwe schooljaar is afgerond.  Drs. Ryan Bakhtiar nam, net als alle voorgaande jaren het toelatings examen af. Hierbij wordt er gekeken of de aspirant leerling beschikt over een basis niveau om de opleiding met succes te kunnen doorlopen en wordt tevens gekeken naar de achtergrond van de leerling. Immers is deze opleiding bedoeld voor jongeren die na de middelbare school geen mogelijkheid hebben om verder te leren en vaak onder erbarmelijke omstandigheden zouden moeten werken in fabrieken of plantages.  Uit meer dan 300 aanmeldingen zijn 72 studenten gekozen die het komende jaar een gratis opleiding krijgen.
De school is een begrip op Lombok en staat hoog aangeschreven bij hotels in de regio. Onze studenten zijn dan ook erg gemotiveerd waardoor hotels graag gebruik maken van onze studenten tijdens de stage periode.


Klas 2012 / 2013

In september 2012 zijn twee groepen begonnen met de opleiding aan de HSS hotelschool te Lombok! 


Deze groep heeft in mei 2013 examen gedaan en ook van deze groep is het merendeel met vlag en wimpel geslaagd.


Reünie oud leerlingen Hotelschool Belindo te Lombok
Op zaterdag 30 juni 2012. is er door en voor oud-leerlingen van de hotelschool een reünie georganiseerd. Na een wat bedeesd begin kwamen de verhalen los. De reünie begon met een toespraak van de directeur waarin hij de resultaten van oud-leerlingen prees. 

Van elk schooljaar is aan leerlingen gevraagd een verslag te maken, dat leverde soms nogal wat hilariteit op, want opgejut door klasgenoten werden diegene gevraagd die tijdens hun opleiding het meeste leven in de klas maakten. Ook werden enkele liedjes gezongen door oud-leraren waarna de vele verhalen van de leerlingen over hoe en wat ze bereikt hebben na de opleiding in Belindo, zoals de school van het Schone Streven beter bekend is. 

Menigeen moest eraan geloven. Het was prachtig hun verhalen te horen van de eerste kleine groep in het jaar 2000 tot die van het laatste studiejaar 2011-2012, vaak een mengsel van schroom en trots over waar ze stage liepen, waar ze nu werken en hoe ze daar terecht zijn gekomen.                                      

 

Trainee Deni Siswanto -

Sheraton Hotel Lombok

Trainee Murnah -

Qunci Villas Lombok

Trainee Rabiatul Adawiyah -

Sheraton Hotel Lombok

   

 

 

Een aantal hebben inmiddels zeer goede posities weten te bemachtigen in verschillende hotels op Lombok. Veel van de oud-leerlingen hebben zich inmiddels opgewerkt naar functies die ze van zichzelf nooit hadden verwacht. Ze zijn nu werkzaam als manager, medewerker bij een touroperator, hoofd in de huishouding of werkzaam op de nieuwe internationale luchthaven. Ook zijn er oud-leerlingen die nu een vervolgstudie tot ober volgen. Een bijzonder geval is een student die dankzij de opleiding van HSS nu van zijn zelf verdiende geld een lerarenstudie heeft kunnen volgen en dit jaar met succes zal afronden. Andere oud-leerlingen werken nog in hun eerste posities maar hebben zich inmiddels opgewerkt als ‘daily worker’ of werken op contract basis. 

 

Trainee Jarok en Syaeful Amri - 

Holiday Resort Lombok

Trainee Dino - 

Holiday Resort Lombok

   

 

Na een gezamenlijk buffet met zo’n 200 aanwezigen werd het programma voortgezet met meer verhalen en jongleuracts van barkeepers waarvan we, ondanks de nodige gebroken flessen, onder de indruk waren.
Enkele Belgische reizigers kwamen op de drukte af en bleven zitten voor een praatje. Deze Belgische gasten komen al vele jaren naar Lombok voor hun vakantie en herkenden dan ook diverse oud- leerlingen die nu als obers werkzaam zijn. Het project van Het Schone Streven word door hun zeer gewaardeerd. 

 

De reünie was een groot succes waar contacten onderling zijn vernieuwd en veel nieuwe afspraken zijn gemaakt. Velen bleven dan ook tot in de laatste uurtjes hangen. 

Voor de ‘nieuwe leerlingen’ was het zeer leerzaam en motiverend om te zien wat er met de nodige inzet mogelijk is. Het Schone Streven biedt de mogelijkheid maar de leerling moet zelf de inzet leveren.
De reünie lag midden in de toelatingsexamens voor het nieuwe Schooljaar 2012-2013. Er kwamen 236 kandidaten voor de test. De introductieweek is inmiddels achter de rug en de eerste schooldag is begonnen met 72 nieuwe leerlingen. (groepsfoto volgt nog)

 


Klas 2011/ 2012


Uit de ruim 300 aanmeldingen is weer een selectie gemaakt en daarvan zijn 72 jongeren overgebleven die in september 2010 zijn gestart met de opleiding.

 

Computerles klas november 2010

 

Klas 2010/2011

 

In september 2006 zijn er twee groepen gestart met de opleiding, een groep van 19 en een groep van 22 leerlingen. Alle studenten hebben de opleiding met succes afgerond en hebben een certificaat gekregen. 

Klas 1 Lombok 2006 & Klas 2 Lombok 2006


Er wordt les gegeven in onder andere Engels, Nederlands, Schoonmaak, Onderhoud, Tafelschikking, Computerles en Voedselbereiding. Gedurende deze 1-jarige opleiding lopen de leerlingen een stage van 5 maanden. De stage wordt gelopen in hotels op lombok. Als de ene groep stage loopt in hotels, krijgt de andere groep theorieles op school. Op deze manier worden alle faciliteiten op de school het hele jaar benut. Indien blijkt dat er tussen de leerlingen iemand zit die geschikt zou kunnen zijn als reisbegeleider dan zal de heer Ryan Bakhtiar, directeur van touroperator Orisa Tours & Travel, zich over deze leerling ontfermen en deze verder begeleiden in die richting.

De opleiding is alleen bedoeld voor kansarme kinderen die na hun middelbare school opleiding geen financiele mogelijkheden hebben voor een vervolgopleiding. De opleiding wordt geheel kostenloos aangeboden aan de leerlingen. Inmiddels zijn er diverse leerlingen uit de voorgaande jaren werkzaam bij hotels en restaurants in de regio. Het is dan ook heel goed mogelijk dat u tijdens uw vakantie op Lombok wordt geholpen door één van onze leerlingen.