Logo Stichting Garantiefonds Reisgelden Aangesloten bij SGR

Saya Deru

Elf jaar oud, door buurkinderen in het vuur gegooid en nu al een verwoest leven. Stichting Kolewa biedt hulp en HSS ondersteund de behandeling van Saya met een donatie van € 2.835,-  

Begroting reis & verblijfkosten / bijdrage in medische kosten en planning betreffende Saya Deru

Op 11 januari 2017 hebben wij van stichting Kolewa gehoord dat Saya Deru inmiddels terug is bij Stichting Kolewa op Bali. Dankzij de operaties in Sumatra is er al een enorme verbetering opgetreden. haar hals is vrij-gemaakt en een oksel ook. Er is echter nog heel veel werk aan de winkel in haar toekomst. De andere arm, het gezicht,  het bemoeilijkte lopen en de hand verdienen nog meerdere operaties.  

 

Op Bali is Kolewa voor een second opinion gegaan en zijn er foto’s gemaakt van het huidige resultaat voor de Australische arts Dr. Tim Cooper. Kolewa heeft erg goede ervaringen met deze arts daar hij gespecialiseerd is in plastische chirurgie aan de handen achten zij zijn advies nodig .

 

De verwachting is dat dr. Tim medio mei naar Bali komt om Saya te zien en te beoordelen mbt een vervolgoperatie op Bali of in Australie.

Vermoedelijk zal het Australie (Perth) worden. Voor mei staat er dan wederom de reis naar Bali op het programma, verblijf bij stichting Kolewa en consult dr. Tim.   Kolewa en HSS blijven actie voeren voor Saya. In alle gevallen: Bali en/of Perth… het zal betaald moeten worden uit giften. 

 

Als u Saya ook wilt steunen door middel van een donatie dan kunt u deze overmaken op:

Bankrekening NL88 INGB 0004589543 t.n.v. Stichting Het Schone Streven te Leeuwarden onder vermelding van Saya Deru. 

Alle donaties worden volledig besteedt aan de behandeling en verzorging van Saya Deru. 

 

 

 

 

Het verhaal van Saya Deru kwam bij toeval terecht bij het bestuur van HSS Azië reizen. Het verhaal van Saya Deru greep ons dusdanig aan dat wij direct contact hebben opgenomen met Stichting Kolewa en direct het benodigd bedrag van €2.835,- hebben overgemaakt.

 

Het verhaal van Saya Deru (let op! de foto's kunnen als schokkend worden ervaren).

Saya woont in Rote, ze is geboren op 13-01-2005. Het gezin Deru heeft drie kinderen, waarvan zij de jongste is. Een jaar geleden werd Saya in het vuur geduwd door andere kinderen. We houden het op “in het spel” en een “ongeluk”. De ware toedracht komt wellicht later naar boven.

 

De vreselijke brandwonden konden niet op het eiland Rote behandeld worden en ze werd per boot overgebracht naar het regionaal ziekenhuis in Kupang (Timor). Maar ook daar waren de mogelijkheden beperkt en de financiële situatie van de ouders lieten het niet toe naar Bali te vliegen met hun kind.

 

Een jaar later bezocht Stichting Kolewa de familie en troffen ze Saya in de hoek van de kamer, liggend op een bed, aan. Verminkt, onverzorgd en nog steeds met enkele open wonden. Binnen een seconde stond vast dat Stichting Kolewa haar ging helpen en is er direct actie ondernomen,

 

Binnen 14 dagen haalden medewerkers van Stichting Kolewa haar op, samen met haar oma kwam ze naar Bali. Dat ging niet vanzelf, het team had heel wat overredingskracht nodig om ouders en familie te overtuigen, het leek bijna of Saya al afgeschreven was. Op Bali was het een klein diertje dat bescherming zocht, maar al snel liet ze zich alle aandacht welgevallen en praatte ze honderd uit. Ze kwam terug op aarde, kroop uit haar verbrande schulp en begon weer te leven.

 

Australië bleek een brug te ver, familie en oma in het bijzonder zagen daar weinig in. De oplossing werd daarom gezocht binnen Indonesie. Inmiddels zijn Saya en oma op Sumatra bij yayasan Harapan Jaya. Een katholiek revalidatiecentrum, drie uur rijden vanaf Medan. Teamleden Ana en Froukje brachten hen. Begin november wordt ze geopereerd door een Nederlands / Indonesisch team van plastische chirurgen. Allereerst staan de nek en de hand op het programma. Het zal de eerste, maar zeker niet de laatste operatie zijn. Het herstel proces kan enkele jaren duren!

 

Kinderen met dergelijke brandwonden kunnen eigenlijk niet in Indonesië geholpen worden. Het vraagt minstens drie tot vier operaties, verspreidt over enkele jaren.  Op Sumatra opereren jaarlijks in oktober twee teams Nederlandse plastisch chirurgen in combinatie met Indonesische artsen. Het ziekenhuis en bijbehorend revalidatiecentrum worden bestuurd door Indonesische en Nederlandse nonnen en heeft goede referenties.

  

Planning:

26 september: Ana(Kolewa-staffmember) en Froukje (verpleegster/vrijwilliger) reizen per vliegtuig af naar Rote voor familiebezoek en uitleg.

27 september :  2e huisbezoek, Kolewa-team nemen patient en oma per vliegtuig mee naar Kupang Timor. Daar vindt 1 overnachting plaats.

28 september: gezamenlijke vlucht naar Bali, intake in het Kolewa shelter home.

28  september - 6 oktober: aansterken en wondverzorging bij Kolewa

7 oktober: Het kolewa-team vliegt met patient en oma naar Medan.

8 oktober: intake revalidatiecentrum Harapan Jaya, opgericht door zuster Jeannette van Paassen.

9 oktober: kennismaking met het medische team uit Nederland.

 

Een dag later zullen de Kolewa-begeleiders Saya en haar oma aan de goede zorgen van de zuster overlaten en terug keren naar Bali. Uiteraard zullen we regelmatig op de hoogte worden gehouden van de gebeurtenissen en de operatie. Op het moment dat ze naar huis mogen, zullen ze het meisje met grootmoeder terug halen naar Bali en indien nodig nog enige tijd onder hun hoede nemen voor ze naar Rote reizen.

 

Het jaar daarop staat een herhaling van zetten op het programma of moet er alsnog voor Australië worden gekozen. Dit laten we echter aan het oordeel van de artsen over t.z.t.

 

Begroting:  Verblijf & medische kosten

 

Tickets Bali-Kupang-Rote /

Rote- Kupang /

Kupang-Bali           

 6.623.000 idr
 

verblijfskosten Rote & Kupang

huur auto, benzine,

eten etc.                

 2.500,000 idr  
 

Verblijf shelter-home

Kolewa foundation Bali

ad 50.000 idr p.p.p.d. 

 1.000.000 idr       
 

Aanschaf kleding en

schoeisel                             

 

 ◎   1.000.000 idr

Tickets Medan                             6.000.000 idr     
Harapan Jaya Sumatra    12.500.000 idr - 15.000.000 idr
Retourvlucht Bali   ◎    6.000.000 idr
 

Verblijf shelter home

Kolewa foundation Bali         

 

 

 ◎    1.000.000 idr

Retour Rote                          ◎    5.000.000 idr
Totaal gedeeltelijk                     41.623.000 idr / 2.835 euro

geschatte kosten.   

41.623.000 idr / 2.835 euro is in september 2016 aan Kolewa overgemaakt door HSS Azië Reizen!

 

Als u Saya ook wilt steunen door middel van een donatie dan kunt u deze overmaken op:

Bankrekening NL88 INGB 0004589543 t.n.v. Stichting Het Schone Streven te Leeuwarden onder vermelding van Saya Deru. 

Alle donaties worden volledig besteedt aan de behandeling en verzorging van Saya Deru.