Disclaimer en Copyright Het Scho

Disclaimer en Copyright Het Scho

Disclaimer en copyright

Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Eventuele aanpassingen en correcte prijzen van de desbetreffende reizen worden apart afgedrukt in een zogenaamd erratum. Vraagt u altijd voordat u boekt of er op de door uw uitgekozen reis een dergelijk erratum bestaat. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. 

Stichting het Schone Streven is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door de stichting gecreëerde internetsite, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van onze publicaties. 

Stichting Het Schone Streven wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de door Het Schone Streven gepubliceerde gegevens of gegevens waarnaar links op onze internetsite(s), brochures e.d. verwijzen, af. Verwijzingen of verbindingen naar andere internetsites of bronnen die niet eigendom zijn van Stichting het Schone Streven zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de internetsite. De stichting is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze internetsites of bronnen. De stichting is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

De gegevens op onze website en van onze andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden worden gewijzigd.

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van de websites, of uit de brochures, flyers, advertenties en overige publicaties mag zonder vooraf verstrekte toestemming worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.

 

Plaatjes en afbeeldingen

Alle rechten voorbehouden. Voor alle foto's en afbeeldingen op onze websites geldt een copyright. Zij mogen daarom niet zonder toestemming worden gebruikt of worden overgenomen. Ook is het niet toegestaan om een link naar de afbeeldingen te plaatsen. Alle foto's zijn eigen foto's gratis foto's van Pixabay of zijn aangeleverd door reizigers, hotels of touroperators. (User Added Content). Eventuele copyrightsclaims zullen derhalve worden afgewezen. 

 

Externe links

Alle rechten voorbehouden. Op onze website vindt u links naar andere sites. Deze links zijn aangebracht voor uw comfort. De inhoud van deze sites staat niet onder de controle van Stichting het Schone Streven en wij kunnen op geen enkele manier de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan of voor enig ander materiaal op deze sites.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht vanStichting het Schone Streven werkzaamheden verrichten (zoals de hostingpartij en IT- beheerder).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

 

Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Het Schone Streven geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.